УДОСТОВЯРАВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА ИЗПРАВЕН КАТАЛИТИЧЕН НЕУТРАЛИЗАТОР

Преференцията се отнася за всякакви МПС, в това число автомобили и мотоциклети.
Услугата изисква оглед. Получавате удостоверение-експертиза, за наличието на изправен каталитичен неутрализатор в МПС. Посочват се още мощността, работният обем, типът и номерът на двигателя на МПС.
Ако сте избрали тази услуга свържете се с нас по телефона за контакти, за насрочване на датата на огледа на МПС. Залащането на услугата и получаването на удостоверението-експертиза става  в деня на огледа на МПС. 

За да разберете за останалите услуги на фирмата, влезте в главната ни страница тук.

 

 

 

Share