ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МПС

      Получавате удостоверение-експертиза, в което  се посочват показателите на МПС, валидни за неговия серийно произвеждан вариант: тип, номер, мощност и работен обем на двигателя и година на производство на МПС.  Услугата изисква оглед на МПС. Обикновено се прилага за превозни средства, в документа за регистрация на които липсват данни за показателите мощност и работен обем на двигателя. От тях зависи определянето на някои данъци и такси. Това най-често са случаите на внесени МПС от Америка или Азия.
Ако сте избрали тази услуга, обадете се по телефона за контакти за уточняване на дата и място за извършване на огледа на МПС. Заплащането на услугата и получаването на удостоверението-експертиза става  в деня на огледа.

За да разберете за останалите услуги на фирмата, влезте в главната ни страница тук.

Share