ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КАТЕГОРИЯ НА МПС С ПОСОЧВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO, HC, NOx, HC+NOx И PM ПО ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА МПС


   Екологичната категория е едноименна със съответния европейски екологичен стандарт – Евро 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или EEV.  Съществува схващането, че по датата на първата регистрация може да се установи екологичната категорията на дадено МПС.  Това не е вярно, защото обикновено в един и същ период е било разрешено да се регистрират превозни средства, удовлетворяващи различни екологични стандарти.
   Например още от 01.10.1999 г. в дъ ржавите членки на Европейския съюз е разрешена регистрацията на леки и на някои товарни автомобили с двигатели Евро 3 и Евро 4. В същото време регистрацията на автомобили, удовлетворяващи по-ниския екологичен стандарт Евро 2 не спира, а продължава  до 30.06.2002 г.
   Услугата се предлага за леки, товарни автомобили и автобуси, в редки случаи се изисква оглед на МПС. Освен екологичната категория, мощността, работният обем, типът и номерът на двигателя в удостоверението-експертиза, което получавате се посочват още стойностите на вредните емисии CO, HC, NOx, HC+NOx и PM (димност при МПС с дизелови двигатели) по данни на производителя на съответното МПС.
   При автомобили и автобуси с дизелови двигатели може да посочим и максимално допустимата стойност на коефициента  на поглъщане на светлината от отработените газове, необходима при провеждане на периодичните прегледи на МПС съгласно Наредба № 32 на транспортното министерство.
   Ако желаете настоящата услуга, изберете от менюто процедура и следвайте указанията.

За да разберете за останалите услуги на фирмата, влезте в главната ни страница тук.

 

 

.

 

 

Share