ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМАТА ДИМНОСТ НА МПС С ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ (ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА № 32 НА МТИТС)


     В контролно техническите пунктове (КТП) поради липса на подготвени специалисти и на данни за максимално допустимата димност на МПС с дизелови ДВГ, изпитването на димност не винаги се провежда в съответствие с Наредба № 32 на транспортното министерство (МТИТС). В резултат МПС окачествявани като изправни впоследствие не издържат теста за димност (Spot Сheck Test) провeждан от контролните органи у нас или в други държави членки на ЕС.
     Причината е, че в свидетелствата за регистрация на МПС с дизелови ДВГ, в позиция (V.6) липсва информация за максимално допустимата димност (коригирания коифициент на абсорбция за дизел). Обикновено липсват данни и за екологичната категория в позиция (V.9), поради което възможността по Наредба № 32 за определяне на максимално допустимата димност на базата на екологичната категория не може да бъде използвана.
     Услугата се предлага за автомобили и автобуси с дизелови двигатели. В удостоверението-експертиза, което получавате се посочва максимално допустимата димност, необходима при провеждане на периодичните прегледи на МПС съгласно Наредба № 32. В Наредба № 32 за максимално допустимата димност е използван терминът “максимално допустима стойност на коефициента на поглъщане на светлината”. Максимално допустимата димност се определя на базата на екологичната категория на МПС без конкретизиране на последната. Екологичната категория на МПС е по данни на производителя.
     Ако желаете настоящата услуга, изберете от менюто процедура и следвайте указанията.

За да разберете за останалите услуги на фирмата, влезте в главната ни страница тук.


  

 

.

 

 

Share